dijous, 7 de novembre del 2013

Eleccions


Prompte seran les eleccions a Consell escolar en els sectors pares-mares i mestres, però ja s'han celebrat les eleccions per a elegir als representants del sector alumnes.

Poden ser elegits i electors, els alumnes de 5è i 6è d'Ed. Primària.
Aquest curs han presentat candidatures molts xiquets i xiquetes.

Després de decidir presentar la seua candidatura, elaboren el seu programa electoral, el qual exposen en casdascuna de les sis aules del tercer cicle, davant de tots els electors, que prenen nota dels aspectes més destacats de cada candidatura, per poder triar els seus representants.

Després del recompte del centenar de vots,  ha estat elegits representants del sector alumnes en el Consell escolar, durant el curs 2.013-14, els següents alumnes:

- David Rodríguez Padilla de 6è B
- Cristina Pastor Rocher  de 5è B
- Polina Zapparova  de 5è B

Enhorabona a tots!

2 comentaris:

El teu comentari, apareixerà quan posem la solució, per a qeue no ho copieu i després de passar els filtres per comprovar que no es spam.