dimarts, 17 de febrer del 2015

Castellano: Gramàtica

Resumen de gramática para castellano:

Adverbios:
Fuente: http://www.escolar.com/lengua/15adver.htm

Preposiciones:
Fuente: http://profgadespanol.blogspot.com.es/2011/09/las-preposiciones.html

Conjunciones:

Interjecciones:
Fuente:  http://enlalunadebabel.com/2012/05/23/interjecciones-y-naturalidad/

Ejemplo: 

1 comentari:

El teu comentari, apareixerà quan posem la solució, per a qeue no ho copieu i després de passar els filtres per comprovar que no es spam.